Hjem - Lions Billund-Grindsted

Menu

Sidste år

 

Klubben har følgende faste aktiviteter:


Nytårskoncert.
 
Salg af gødning 2023

Regnskab.
Regnskab over indsamlingen: Salg af kalk og Gødning
    
Indsamlingsnævnet sagsnr.:   23-700-06025      
    
Indsamlers navn:  Lions Billund-Grindsted
    
Indsamlingsperiode:   07.03.2023 - 25.03.2023
    
Indsamlingskontoens reg.nr.- og kontonr.: 7608 0001936452
     
    
Samleskema: 
Felt nr Indsamlingsregnskab Beløb
1 Indkomne bidrag og øvrige indsamlinghsindtægter      111.385,50
2  - Administrationsomkostnnger i alt -      72.635,90
  Indsamlingens overskud        38.749,60
3 Anvendt i alt        38.749,60
  Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt                    -  
    
  
Specifikation af administrationsomkostningerne 
Felt nr Administrationsudgifter Beløb
2.001 Gebyr til indsamlingstilladelsen          1.200,00
2.002 Køb af Kalk og Gødning        71.433,90
2.003 Netbankgebyr for betaling af regning                2,00
2.004   
2.005   
2.006   
2.007   
2.008   
2.009   
2 Administrationsomkostnnger i alt        72.635,90
    
    
Anvendelse af indsamlingens overskud 
Felt nr Hvad er indsamlingens overskud anvendt til? Beløb
3.001 Blå Kors, ferielejre          5.000,00
3.002 Julemærkehjem         10.000,00
3.003 Headspace        20.000,00
3.004 Tryg Familiehus          3.000,00
3.005 Revysangens Genklang            749,60
3.006   
3.007   
3.008   
3.009   
3 I alt        38.749,60
    
Såfremt indsamlingens overskud endnu ikke er fuldt anvendt jf. ovenfor, forpligter undertegnede sig til at eftersende erklæring inden et år fra i dag om anvendelsen af det resterende resultat til Indsamlingsnævnet
    
Underskrift 
Undertegnede er ansvarlig for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.
    
    
Dato:   Dato: 
Navn: Per Guldager  Navn: Tom Michelsen
    
      
Underskrift   Underskrift
    
    
Dato:    
Navn: Bo Kristensen   
    
     
Underskrift   
    
OBS.:  Regnskabet skal underskrives af de tegningsberettigede i klubben samt den medansvarlige for indsamlingen.                                                       Husk ekstern revisorpåtegning, såfremt der er indsamlet mere end kr. 50.000,-.                                                                                                           Det underskrevne regnskab sendes til: indsamlingsnaevnet ved civilstyrelsen prik dk
    
    
    
    
Eventuel ekstern revisorerklæring:   


Salg af tulipaner direkte til virksomheder blev gennemført i marts og gav et pænt overskud.   
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I 2023 har klubben afholdt følgende aktiviteter.


Nytårskoncert den 08.01.2023 med Odense Blæserne og Annette Heick som solist.  

Salg af tulipaner til virksomheder i kommunen. Sponsorer fremgår af vores hjememside.

Salg af gødning til husstande i kommunen.
 

Indtægteren fra aktiviteterene er doneret til :

Du vælger selv:

PAS-Workshop 17.640 
Grønlandsudvalget 15.000
B-siden 1.500
Lions Pris 2023 PAS 5.000
Blå Kors fejrelejre 5.000
Julemærkehjem 10.000
Headspace Billund 20.000

Foreninger:

Cafe Jydepotten 27.500 50 stk. á 550
Børnehjem, vores andel 1.000 I alt 15.000
Red barnet, Billund 5.000
Uganda, Skjern-Tarm 5.000
NSR, Tanzania 2.000
Handicaplejr 2023 2.000
Håndbold WM for døve, Victoria Folsach 3.000
Revysangens Genklang 6.000
4H Sdr. Omme og Filskov 1.200

Donationer i alt 127.840

Ud over det giver klubben trængende familier mulighged for et ophold i Lions Feriehuse:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Følg Lions