Hjem - Lions Billund-Grindsted

Menu

Økonomi

Klubbens økonomi


Helt speciel økonomi med to adskilte pengekasser
0 procent til administration
Når lions siger, at pengene går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt.

En lions-klub har to pengekasser:
Aktivitetskassen hvor overskuddet fra aktiviteterne og de indsamlede midler opbevares inden de udbetales til forud bestemte humanitære formål.

Klubkassen som betaler klubbens administration. Penge heri kommer fra medlemmernes kontingent. Al administration, også driften af kontoret i Fredericia samt det internationale kontor i Oak Brook, betales af medlemmernes kontingent.

 

Følg Lions